Solgården inviterede beboerne på stjerneskud på Tylstrup Kro http://vodskovavis.dk/blog-post/2048/solgarden-inviterede-beboerne-pa-stjerneskud-pa-tylstrup-kro