Åbningen af Galleri Hammers efterårsudstilling blev et tilløb http://vodskovavis.dk/blog-post/1384/abningen-af-galleri-hammers-efterarsudstilling-blev-et-tillob