2023-05-23 09:21:01 | Kategori: Avis

 
Opstarten på cykelstien Vodskov-Vestbjerg udskydes til 2024

VODSKOV-VESTBJERG: Aalborg Kommune, Mobilitet og Infrastruktur er i øjeblikket i gang med at projektere enkeltrettede cykelstier langs Tingvej mellem Vodskov og Vestbjerg. 
Projekteringen nærmer sig nu sin afslutning. 
Efter møde med ledningsejere foretages der en mindre tilretning i forhold til placering af afvandingsledninger og brønde. 
- Vi har i forbindelse med projekteringen ansøgt flere forskellige myndigheder for at kunne gennemføre projektet. Flere af tilladelserne er kommet, men vi venter svar på resten, oplyser Jonas Wibert Johansen fra Aalborg Kommune Mobilitet og Infrastruktur
- Vi har dog opdaget mulige levesteder for flere arter af flagermus samt markfirben i forbindelse med vores ansøgning om dispensation for fjernelse af §3-beskyttet natur, forklarer Jonas Wibert Johansen.
Flagermusene og markfirbenene er begge omfattet af EU’s naturbeskyttelsesdirektiv. For at sikre en tilladelse fra de relevante myndigheder, skal der gennemføres en undersøgelse af de mulige levesteder. 
- Undersøgelsen for de beskyttede dyrearter skal foretages fra maj til september i år. Først derefter kan vi indsende de sidste ansøgninger. 
- Det betyder desværre, at vi afventer en afgørelse på ansøgningerne, før vi kan indkalde til åstedsforretning. Det forventer vi sker sidst på efteråret, fortsætter Jonas Wibert Johansen.
- Det er en proces, der kan tage tid. Men vi ønsker at sikre, at vi tager hensyn til beskyttede dyrearter i området, og at vi overholder de nødvendige procedurer og krav fra myndighederne. Det betyder også, at anlægsopstarten desværre må udskydes til primo 2024, slutter Jonas Wibert Johansen.

 
Læs tidligere artikel om trafik omkring vodskov

  
Der er endnu ingen kommentar til dette indlæg, bliv den første til at skrive en kommentar.

Navn: *

E-mail: *

( bliver ikke vist )

Hjemmeside:

( husk http:// )

Kommentar: *

Følg med i dette indlæg via RSS eller ATOM

HAR DU IKKE MODTAGET
VODSKOV AVIS
SENEST TORSDAG KL. 19.00

så send en mail til
reklamation@dnmh.dk

Privatlivspolitik

 


Så godt dækker Vodskov Avis: