2021-04-14 08:00:03 | Kategori: Avis

 
Optimisme i TUI Tylstrup efter corona-nedlukningen
Manglen på socialt samvær kan give medlemsfremgang

TYLSTRUP: På grund af forsamlingsforbuddet måtte TUI – Tylstrup Ungdoms- og Idrætsforening ligesom mange andre afvikle den årlige generalforsamling digitalt.
Selvom TUI har med corona-nedlukningen i marts sidste år måtte ”gå i nødprogram” med masseaflysninger til følge, var der dog positive takter i hovedformanden Per D. Kristensens beretning.
- TUI er en velfunderet forening, som forhåbentlig kommer styrket ud af corona-pandemien. I 2021/22 skal have fokus på at få flere frivillige til et engagere sig i driften af vores forening, så vi fortsat kan sikre et flot udbud af idrætsaktiviteter i Tylstrup.

Aflysninger
I sin beretning kom Per D. Kristensen dog også ind på de mange udfordringer, corona-nedlukningen har givet.
- Vi måtte bryde traditionerne og aflyse den årlige gymnastikopvisning. Det samme gjaldt den ugentlige mandagsbanko i Tylstrup Hallen - og generalforsamlingen.

Omstillingsparathed
- Da smittetrykket faldt henover sommeren, kunne nogle af restriktionerne i nogen grad lempes. Det begyndte at se lovende ud. Men sådan kom det ikke til at gå. Vi måtte derfor navigere os gennem et 2021, der hele tiden blev præget af nye og ændrede restriktionerne. Derfor fik vore afdelingsformænd for alvor afprøvet deres kreative evner til at være omstillingsparate, når rammer skal overholdes. I har virkelig gjort en indsats for at holde sammen på stumperne, fortsatte Per D. Kristensen.

Bjørn & Okay-festen
Udover det sportslige måtte TUI også definitivt lukke det årlige halbal med Bjørn & Okay.
- Vi havde håbet på et stort afskedsbal med de gæve gutter. Men som konsekvens af coronaen har musikerne valgt ikke længere at tage ud at spille.
- Der skal lyde en stor tak både band og frivillige for den indsats, de har gennem 30 år har ydet ved at skabe en halfest, hvis overskud  tilmed har bidraget pænt til foreningskassen.

Mandagsbanko
Den ugentlige mandagsbanko i Tylstrup Hallen er TUI’s største indtægt.
Da spillet har været lukket det meste af 2020 - og fortsat er det det, udtrykte Per D. Nielsen taknemmelighed for regeringens hjælpepakker.
- Vi håber derfor, at vi med vaccinationerne meget snart kan genåbne netop den aktivitet. Vores ” banko afdeling” gør et fænomenalt arbejde med at navigere i denne corona tid. Jeg ved, at Klaus Lauritsen og hele holdet bag står klar til at modtage vores ”banko-kunder”, når coronaen slipper sit tag i samfundet

Det sociale samvær
Det er åbenbart for enhver, at idrætslivet, bankospillet, det sociale liv med snak på tværs af aldersgrupper er et stort savn
Det at være fælles om en idrætsgren er mere end først antaget. Det er ikke nogen selvfølge.
- Det ved vi først, når det ikke længere er her. Derfor er vi i TUI  bevidste om, at vi efter genåbningen har en opgave, der skal løftes. Nemlig at genetablere de sociale relationer på tværs af alle aldersgrupper.

Tak til alle

Sluttelig rettede Per D. Nielsen en tak til TUI’s sponsorer, frivillige og andre, der gjort det muligt at drive idrætsforeningen.
Der var en speciel tak til TUI’s forældeforening, der har doneret 26.000 kr.


Kompetent kasserer sagde farvel efter 36 år

TYLSTRUP: Henrik Bøg er efter 36 år – og med god tids varsel – fratrådt som kasserer i TUI – Tylstrup Ungdoms- og Idrætsforening.
På foreningens digitale generalforsamling udtrykte formanden Per D. Kristensen da også mange og anerkendende roser til Henrik Bøg, der med sin gedigne indsats har navigeret TUI gennem coronakrisen. Og med sikker hånd har søgt og fået midler fra diverse hjælpepakker til foreningen.
- Netop dit arbejde betyder, at TUI kommer ud af corona-nedlukningen med skindet på næsen.
Per D. Kristensen tilføjede, at det det netop Henrik Bøgs indsats for foreningen, der var årsagen til, at han selv tilbød at påtage sig opgaven som formand for TUI.
- Jeg var meget bevidst om dine kompetencer og erfaringer i foreningslivet. Vi kommer til at savne dine skæve vinkler og gåpåmod.
Henrik Bøg arbejder til dagligt som kunderådgiver i Nordjyske Banks afdeling i Vestbjerg.
Per D. Kristensen oplyser, at det endnu ikke er lykkedes at finde ny kasserer til TUI.
 
Der er endnu ingen kommentar til dette indlæg, bliv den første til at skrive en kommentar.

Navn: *

E-mail: *

( bliver ikke vist )

Hjemmeside:

( husk http:// )

Kommentar: *

Følg med i dette indlæg via RSS eller ATOM

Privatlivspolitik

 


Så godt dækker Vodskov Avis: