2021-03-29 08:02:00 | Kategori: Avis

 
Stor mødeaktivitet i Sulsted Samråd trods corona

SULSTED: Nogle foreninger som f.eks. Vodskov Samråd, Vestbjerg Borgerforening, TUI Tylstrup Ungdoms- og Idrætsforening har i denne coronatid valgt at holde deres generalforsamlinger digitalt på Teams.
- I Sulsted Samråd har vi med dispensation fra Aalborg Kommune valgt en anden løsning og i stedet udsende både den skriftlige beretning og regnskabet for 2020 til vore medlemmer, fortæller samrådsformand Frederik Frederiksen.
Sulsted Samråd vil i stedet holde et normalt samrådsmøde, når corona-restriktionerne er ophævet – og dagligdagen igen bliver mere normal.
Også den årlige uddeling af Sulstedpris vil ske til den tid.

Stor mødeaktivitet
Selvom mangt og meget har ligget underdrejet i 2020, har Sulsted Samråd ikke ligget på den lade side.
Bestyrelsen har holdt syv møder. Dertil kommer en række møder med samrådene i nabobyerne, Aalborg Kommune og Landsbykynge-samarbejdet ”Rundt om Hammer Bakker”.  En del møder er blevet holdt online og et enkelt fysisk på Mindejorden.
Som de foregående år har Sulsted Samråd brugt en del tid på arbejdet i Landsbyklyngesamarbejdets forskellige grupper.
- Vi havde håbet, at flere borgere havde meldt til et stykke frivilligt arbejde. Det gælder ikke kun borgerne i Sulsted, men også i de øvrige byer i RUHB. Det har været et langt og sejt forløb. Heldigvis har der været nogle ildsjæle omkring Hammer Bakker til at lægge kræfter i projektet.

De syv frugthaver
Ét af de projekter, der er blevet arbejdet med, er de syv frugthaver.
I Sulsted blev der plantet aroniabær og solbær.
- Buskene og frugttræerne gror godt. Vi ser derfor frem til, at der bliver mange pærer, som skolebørnene og borgere kan nyde. Alle byerne omkring Hammer har jo en frugthave, som alle er velkommen til at besøge, tilføjer Frederik Frederiksen.

Mødesteder i Hammer Bakker
- I år skal mødestederne i Hammer Bakker gerne blive en realitet. Et landskabsarkitektfirma fik til opgave at udarbejde forslag til indretning af mødesteder, hvor der både er taget hensyn til fredninger, naturen og lodsejerne.  Og som samtidigt er så tilgængelige, at publikum kan nyde naturen uden at ødelægge den. Det var absolut ingen let opgave. Der var mange hensyn der skulle tages, forklarer Frederik Frederiksen.

Mødested syd for Sulsted Kirke
Landarkitektfirmaets arbejde endte med et forslag om tre mødesteder, - alle i udkanten af Hammer Bakker:  To i østsiden ved Vodskov og ét i den vestlige del ved Sulsted kirke.
- I Sulsted Samråd syntes vi godt om forslaget om et mødested beliggende syd for Sulsted Kirke. I dag er der en nåletræsplantage på området, som nu skal ryddes i forbindelse med naturgenopretningen i Hammer Bakker, forklarer Frederik Frederiksen.

Hvad er et mødested?
Et mødested er sted til fred og fordybelse, sansebevidsthed, stilhed til at lytte til naturens lyde eller rolig samtale.
Faciliteterne er indgangslåger, læbænk, solbænk og en vindafskærmning med integreret orienteret mod syd.
Det er tanken, at området kan benyttes af to til otte personer til eksempelvis  vandre- og familieture, udendørs konfirmationsforberedelse, fotosted for brudepar, pausested og meget andet.
Styregruppen har nu sendt ansøgning om 4.418.000 kr. til Mødestedsprojektet, til fonde der har givet et forhåndstilsagn og Aalborg kommune.

Landsbypedel-ordning
Sulsted Samråd har meldt sig til den ”Landsbypedel-ordning”, som Aalborg Kommune har oprettet.
Frederik Frederiksen oplyser, at en repræsentant fra samrådet formidler kontakt til ordningen.
- I 2021 blev der udført små opgaver i Sulsted. Men på grund af coronaen og manglen på ansatte kom der ikke så god gang i ordningen, som vi håbede på. Men jeg tror, at vi kan få god gavn af landsbypedel-ordningen de kommende år.

Koncert i Sognegård
Sammen med Sulsted Menighedsråd har samrådet også søgt og fået tilskud fra Aalborg Kommunes ”Kulturen rykker ud”-pulje til en koncert i Sognegården med Jens Jeppesens Trio.
Koncerten blev programsat til 15. april 2020 – men måtte aflyses pga.- corona. Nu bliver koncerten i stedet gennemført til efteråret.

Sulsted Jernbanestation
Samrådet deltog sidste år i to møder om ”Mobilitet 2040)
- Vi fortsætter ufortrødent og optimistisk med at arbejde for, at de blå tog fra Nordjyske Jernbaner kommer til at gøre holdt ved en perron i Sulsted, fastslår Frederik Frederiksen.

Tvillingesøerne
Formanden kunne ligeledes oplyse, at der har været kontakt med Aalborg Kommunes Park og Natur om at udvikle området ved Tvillingesøerne som det blev aftalt, da de blev renset op første gang.
- Selvom området fortsat er vådt, er der håb om, at kommunen gå i gang nogle forbedringer i år.

Bålhytten på Mindejorden
Vodskov Samrådet har fået en donation på 1.600 kr. fra Lions Club Hammer Bakker til at forbedre bålhytten på Mindejorden, så det bliver lidt hyggeligere for de unge at bruge den.
Skovholdet i Hammer Bakker skal levere brædderne til beklædningen. Desuden anskaffes der en brændekløver.
- Desværre er Skovholdet er corona-lukket. Vi håber dog, at de kan levere brædderne i løbet af foråret, sagde Frederik Frederiksen.

Ny rutchebane på Mindejorden
Formanden oplyste desuden, at Landdistriktsgruppen har bevilget 21.000 kr. til anskaffelse af en ny rutsjebane til erstatning for den kasserede på Mindejordens legeplads.
- Samrådet skal dog selv bidrage med en egenbetaling på 10 %, som vil blive taget af kassebeholdningen.
Mindejordens arbejdsholdet har lovet, at tage sig af monteringen.

 
Der er endnu ingen kommentar til dette indlæg, bliv den første til at skrive en kommentar.

Navn: *

E-mail: *

( bliver ikke vist )

Hjemmeside:

( husk http:// )

Kommentar: *

Følg med i dette indlæg via RSS eller ATOM

Privatlivspolitik

 


Så godt dækker Vodskov Avis: