2021-03-24 08:00:03 | Kategori: Avis

 
Aktivt Vodskov Samråd – på trods af corona-nedlukninger

VODSKOV: Coronaåret 2020 kom i høj grad også til at sætte sit umiskendelige præg på arbejdet i Vodskov Samråd. Og gør det forsat.
På grund af forsamlingsreglerne med højst fem personerne, måtte årets generalforsamling derfor afvikles digitalt.
Formanden Peter Lindholts private stue var derfor indrettet til et interimistisk tv-studie, hvor generalforsamlingens deltagere dukkede op i små billedfelter på en stor fladskærm. Alle kunne hver især klikke sig ind, når de ønskede ordet.
Selvom en digital generalforsamling på ingen måde har den samme kvalitet, som når medlemmerne møder op fysisk i samme rum, forløb aftenen uden problemer. Antallet af deltagere i den digitale generalforsamling nåede dog langt fra op til de sædvanlige højder.
I sin beretning konstaterede Peter Lindholt, at arbejdet corona-pandemien har hæmmet samrådet i dets arbejde.
Samrådets medlemmer mødes i normale tider sædvanligvis én gang om måneden i Vodskov Kultur- og Idrætscenter.
På grund af forsamlingsforbuddet har samrådet det seneste stykke tid måttet holde møderne online.
- På trods af coronaen og dens begrænsninger har vi i Vodskov Samråd kunnet arbejde med forskellige opgaver, sagde Peter Lindholt.

Vejstøj, cykelsti og omfartsvej
- Samrådets Udvalg for trafik og veje har drøftet udfordringerne i forbindelse med vejenstøjen fra den kunstige brostensbelægning PaveSmart på den centrale del af hovedgaden, hvor vi er i dialog med interesserede. Der arbejdes stadig på problemstillingen, sagde Peter Lindholt.
- Sammen med Vestbjerg Samråd og Landsbyklingen – men også politisk - arbejder vi fortsat hårdt på at få etableret en cykelsti mellem Vodskov og Vestbjerg.

Trafikaflastning af Kirkevej
- Det samme gælder arbejdet med få trafikaflastet Kirkevej ved hjælp af den nye omfartsvej. Vi vil ønsker også at lukke Kirkevej - og måske også Vodskovvej - af for gennemkørsel med tunge køretøjer. Sammen med Vejdirektoratet arbejdes der på en bedre trafikafvikling i krydset ved afkørslen fra Motorvejen ved Vodskov Syd og Rærup
Boligområder, ny børnehave og cykelby
Samrådet arbejder fortsat med at få færdiggjort de nye boligområder i byudviklingsplanen for Vodskov og placeringen af en ny børnehave.
- Vodskov skal fortsat gøres til en cykelby med forbedringer af cykelparkering, cykelruter og rekreative stiforbindelser.
- Det vellykkede elcykelprojekt i Vodskov i 2018, der skulle få folk til at tage cyklen i stedet for bilen, bestræber vi os på at få gentaget her i 2021, fortsatte Peter Lindholt.

Vandtårnet i Hammer Bakker
Bestyrelsen for Foreningen Vandtårnet i Hammer Bakker har fået tilsagn om støtte til sit projekt fra RealDania og Nordea-fondene med en million fra hver.  
Vandtårnet skal omdannes til et udsigts- og aktivitetstårn.
Udover de to millioner kroner er der gennem et samarbejde med Landsbyklyngen udsigt til at få den sidste del af at få den sidste del af finansieringen på plads.
Sammen med en rådgiver arbejdes der i øjeblikket på en detailprojektering af vandtårnsprojektet.

Projekt Rærup Strand
Peter Lindholt sagde videre i sin beretning, at omdannelsen af Peters Pladsen ved Rærup Strand til et lege- og rekreativt område for børn og voksne stadig går fremad.
- Men det får dog ikke så hurtigt som ønsket, fordi der først skal en tilladelse til kystbeskyttelse på plads.

Dialog med de unge
- Der er nu sammensat et udvalg, der skal gå i dialog med de få unge i Vodskov, der ikke mener, at der et sted i byen, hvor de kan være dem selv.
- Samrådet indgår i udvalget sammen med bl.a. SSP og Ungdomsskolen, oplyste Peter Lindholt.

Affaldsindsamlingen
På grund af corona-restriktionerne blev den årlige Ren By , der normalt holdes en søndag i april, udsat til efteråret.
-Men da flere gerne ville have affaldet fjernet inden sommeren, blev der igangsat en alternativ indsamling i uge 24, hvor borgerne kunne hente affaldsposer og låne en gribetang hos samrådets tovholder Jytte Laden Nielsen. I alt blev der indsamlet 25 kg skrald, inklusive 8 kg, som Gartneriet i Hammer Bakker havde indsamlet på Gennem Bakkerne.
- Efterfølgende indsamlede Jytte og hendes mand de fyldte affaldsposer.

Sommerblomster og Limfjordsløb
I sin beretning omtalte Peter Lindholt videre, at der for at femme biodiversiteten er sået sommerblomsteri Vodskovs byhave ”Kirsebærlunden”, ligesom han udtrykte et håb om, at Limfjordsløbet vender tilbage til Vodskov:
- Her har vi brug for borgere med både lyst og kompetencer til at hjælpe med.

Corona-aflyste arrangementer
- Open by Night forår og efterår
- Sankt Hans-festen i Hammer Bakker
- Samrådets møde med institutionerne i Hammer Bakker

Fakta:
Vodskov Samråd har nedsat 14 forskellige udvalg, der arbejder ad hoc.
- Trafik og veje
- Vodskov som cykelby
- Hammer Bakker
- Grønne Agenter
- Open By Night
- Frugthaven
- Vandtårnet
- Limfjordsløbet
- Rærup Strand
- Sct. Hans aften
- Landsbyklyngen
- Naturgenopretningsprojektet
- Borgermøde/offentligt temamøde
- Andet
 
Der er endnu ingen kommentar til dette indlæg, bliv den første til at skrive en kommentar.

Navn: *

E-mail: *

( bliver ikke vist )

Hjemmeside:

( husk http:// )

Kommentar: *

Følg med i dette indlæg via RSS eller ATOM

Privatlivspolitik

 


Så godt dækker Vodskov Avis: