2020-09-30 09:32:22 | Kategori: Avis

 
Dårligt nyt til beboere og virksomheder i Vodskovs bymidte
PaveSmart-belægningen på Vodskovvej justeres ikke

VODSKOV: Både beboere og virksomheder på den centrale del af Vodskovvej er vant til trafikstøj.
Men siden Aalborg Kommune fornyede Vodskovs bymidte ved bl.a. at lægge den brostenslignende PaveSmart-belægning på byens hovedstrøg, er støjniveauet nået til nye højder.
Vodskov Avis har flere gange skrevet om støjgenerne.
I første omgang fortalte Britta og Warberg Petersen, der bor på Vodskovvej lige overfor Netto, her i avisen om de gener, de er udsatte for: Uudholdelig støj og rystelser i deres hus, når de mange biler kører over PaveSmart-belægningen.

Stærkt generet af støjen
Også andre beboere og forretningsdrivende på Vodskovvej føler sig stærkt generet af støjen.
Det gælder bl.a. Lena Kronborg, der driver 3 i Én-fodpleje på Vodskovvej 24.
Hun fortæller om en voldsom larm, der gør det umuligt for hende at holde døren til klinikken åben om sommeren.
Også når den er lukket er der megen støj. Der er lagt PaveSmart på vejen lige udenfor døren.
I øjeblikket er hun ved at få renoveret sin bygning – og indrette lejlighed på førstesalen, bl.a. fordi hun så frem til en løsning på vejstøjen.

Polar Seafood
Også hos én af af Vodskovs største arbejdspladser, Polar Seafood, der har kontorer ud mod det ligeledes PaveSmart-belagte og stærkt trafikerede Vodskovvej/Kirkevejkryds, føler man sig stærkt generet af vejstøjen.
Virksomheden rettede primo august henvendelse til Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltning for at få en status på løsningen af problemet:
- Vi har en del kollegaer, som har kontorer ud mod Vodskovvej, og i disse lune tider har det ikke været muligt at åbne vinduerne og samtidig tale i telefon; med mindre man skal flytte sig fra sit skrivebord/lokalet.
- Det er endvidere også en udfordring at sidde i larmen ”ud mod al den rumlen”.

Ingen justeringer af PaveSmart-belægningen
Vodskov Avis har tidligere rettet henvendelse til By-og Landskabsforvaltningen og fået det svar, at man vil kikke på en løsning på støjproblemet efter sommerferien. Beboerne og erhvervsdrivende har dermed måttet ventet tålmodigt
I fredags rettede Vodskov Avis derfor på ny henvendelse til By-og Landskabsforvaltningen og fik dette svar på mail:
- Der vil ikke ske justeringer af projektet (PaveSmart-belægningen.Red), som det ser ud nu.

Ingen støjmålinger
 Vi har efterfølgende spurgt, om der er foretaget støjmåling forud for denne beslutning.
- Det er der ikke. Stedet er besigtiget. Beslutningen er taget på baggrund af besigtigelsen (og en vurdering af støjniveauet) – samt udgiften til en justering af projektet, der anslås at ville koste 300.000 kr.
Vodskov Avis har også spurgt om Aalborg Kommune fremover vil lægge PaveSmart-belægninger på tilsvarende veje i centrale bydele?
- Vores anlægsafdeling vurderer brug af materialer fra gang til gang ud fra den konkrete kontekst. Men klagerne har da betydning for anvendelsen af PaveSmart fremadrettet, lyder det

Invitation til vejkaffe
Vodskov Avis har viderebragt en invitation til beslutningstagerne fra Vodskovvejs beboere og erhvervsdrivende til en kop vejkaffe, så de på ny  og med egne ører kan opleve vejstøjen.
By- og Landskabsforvaltning har pr. mail også orienteret Vodskov Erhvervsforening og Samrådet om, at man ikke agter at ændre på vejprojektet.
Erhvervsforeningen og samrådet vil nu sætte sig sammen og drøfte svaret.

Byforskønnelse og fartdæmpning
Formanden for Vodskov Samråd Peter Lindholt siger dog, at han godt vil benytte lejligheden til at mane i jorden, at samrådet har fået belægningen lagt ligesom jernkanterne omkring træerne.
- Efter de overordnede tegninger kom frem i forbindelse med byforskønnelsen, blev det senere nævnt, at der var lidt penge til overs, som de ville bruge til noget belægning som den der ligger på hovedgaden i Aars.
- Jeg spurgte dengang til støj fra belægningen, men jeg blev beroliget med, at det havde leverandøren styr på. Samrådet har kun været interesseret i, at det blev lavet pænere i hovedgaden, og vi fik noget sat i gang. Detailplanlægningen er udført af kommune. Der skulle være eksperterne til dette, fortsætter Peter Lindholt
- Der er forskellig holdninger i byen til delene i projektet, men det er nok meget normalt. Formålet med belægningen var, at hastigheden skulle sættes ned i hovedgaden, hvilket giver god mening. Når man står dernede, kan man sagtens høre støjen, og fornemme rumlen fra køretøjerne.
– Nu vil nu drøfte sagen med Erhvervsforeningen, slutter Peter Lindholt

Vodskov Avis følger sagen
 
Der er endnu ingen kommentar til dette indlæg, bliv den første til at skrive en kommentar.

Navn: *

E-mail: *

( bliver ikke vist )

Hjemmeside:

( husk http:// )

Kommentar: *

Følg med i dette indlæg via RSS eller ATOM

Privatlivspolitik

 


Så godt dækker Vodskov Avis: