<![CDATA[Manglen på socialt samvær kan give medlemsfremgang]]>